En tusenkonstnär

Efter att jag nu är färdig förskollärare finns det mycket som gått upp för mig om hur det kan vara att vara förskollärare. Samhället ser ner på yrket och kommentaren "ska du passa barn?" eller "de är ju bara att leka och byta blöja på dem, så svårt är det inte" är ganska vanliga. Jag kan säga att jag inte riktigt visste vad jag tänkte innan jag började plugga men jag hade några tankar i den riktningen. Men tänk så fel jag hade.

Andra terminen började vi läsa mer inriktade kurser i olika områden och kurs efter kurs tänkte jag "men det här är ju det viktigaste för barns utveckling" varav jag fick tänka det om och om igen, kurs efter kurs. I en mattekurs (ja, det är så mycket matte i förskolan, allt är matematik. Kanske inte sättet du tänker på matte) så hade vi en bok till en tenta som jag hittade jag ett stycke som beskriver förskolläraryrket på ett riktigt bra sätt.

"Hur är det att vara förskollärare? Förskolläraren kan på många sätt liknas vid en tusenkonstnär. Hon eller han ska ha förmåga och kunskaper att utveckla barns alla kompetenser och färdigheter, hos alla barn i en grupp. Barn är olika, de bär på olika kompetenser, erfarenheter, känslor och behov som alla behöver tillgodoses på ett sätt som stöder dem i det fortsatta lärandet och i deras utveckling. Förskolläraren förväntas med andra ord vara expert på kognitiv, emotionell, social utveckling samt ha färdigheter att undervisa i estetiska och akademiska ämnen för barn som i en och samma grupp ofta har väldigt varierande efterenhetsbakgrund och även varierar i ålder och utvecklingsgrad. Som om inte detta var nog bör barns intressen tas tillvara och deras idéer stimuleras och utvecklas. Allt detta samtidigt. En förskollärare är i sanning en tusenkonstnär, eftersom hon eller han oftast uträttar detta stordåd, dagligen." - Björklund, 2013, s. 12

Och utöver detta har vi en läroplan som vi ska följa och allt vi gör i förskolan ska kopplas till läroplanen, vi ska daglig kontakt och samverkan med föräldrar, dokumentera, analysera och utvärdera verksamheten, oss själva och aktiviteterna vi gör med barnen. Så det är inte bara att leka och byta blöjor, det är så mycket mer än det.

Gillar

Kommentarer